REALISATIES

Realisatie: TotaalRenovatie en onderschoeiing van de woning.

Deze woning betreft een totaal renovatie.

De woning werd eerst onderschoeid, ondergraven. We graven laag per laag volgens een zeer precieze diepte en breedte uit. Vervolgens wordt het uitgegraven gedeelte gevuld met gewapend beton. De onderschoeide delen worden dan verbonden met verbindings- of wapeningsstaven zodat de onderschoeide delen samen een doorlopende betonnen wand vormen. Zo werd bij deze woning een volledige kelderverdieping gecreëerd.

Ook de volledige binnenkant werd gesloopt en opnieuw heringedeeld.